Versionshistorik for "Electric Lock: Distant Gate"

Spring til navigation Spring til søgning

Valg af diff: mærk i radioknapperne de revisionerne du ønsker at sammenligne og tryk enter eller knappen nederst på siden. Forklaring: (nuværende) = forskel fra nuværende revision, (forrige) = forskel fra foregående revision, m = mindre ændring.

  • nuværendeforrige 15. okt. 2021, 05:51AmberVine1 diskussion bidrag 2.592 bytes +2.592 Bytes Oprettede siden med "<br>If that’s not cool sufficient for you, the function could be additionally achieved with voice commands. Also voice and touch enabled are the distant door lock/unlock f..."