Forskel mellem versioner af "Konflikthåndtering"

Fra Enneawiki
Spring til navigation Spring til søgning
sheick_wikidb>Sorenheick
m (7 versioner importeret)
 
(Ingen forskel)

Nuværende version fra 10. feb. 2021, 09:59

Vil du have ret, eller vil du være lykkelig?

Ikke voldelig kommunikation

Hvad Hvordan
Iagttagelse Hvad er der sket?

Hvad er problemet? Hvilken sag handler det om? Hvem har været involveret? Hvornår er det sket? Hvor længe har det stået på? Forsøg at undgå følelser, fortolkning og domme i beskrivelsen af fakta.

Følelse Hvordan har du/jeg det med det, som er sket?

Hvad gør det ved mig? Hvilke følelser har konflikten vakt? Forsøg at tale i “jeg-sprog”: Jeg bliver irriteret, forvirret… frem for “du-sprog”: Du er urimelig, tarvelig… osv.

Behov Hvad er vigtigt for dig/jer?

Parternes bagvedliggende behov og interesser afdækkes. Det kan være ønsket om samarbejde, respekt, ro, anerkendelse, tillid, medindflydelse. Der skal fokus på, hvilke af dine/mine/vores behov, værdier og interesser, der skal tilgodeses?

Anmodning Hvad kan vi faktisk gøre?

Hvad ønsker du/jeg, der skal gøres og af hvem? Alle parterne i konflikten kan byde ind med mulige handlinger og løsninger (brainstorm). Herefter kan parterne vælge konkrete løsninger. Det kan være en aftale om at gøre noget? Eller at vi fortsætter samtalen?