Type 9

Fra Enneawiki
Spring til navigation Spring til søgning

Se også Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5, Type 6, Type 7, Type 8, Type 9

FREDSSKABEREN - Det fredelige menneske

HVAD HVORDAN
Andre kaldenavne Healeren, Optimisten, Mægleren, Trøsteren, Utopisten, Den anonyme
Passion Sløvhed/ladhed
Dyd Handling
Motivation Ro, harmoni, fred, samarbejde, holistisk
Frygt Ufred og konflikt
Ubevidste budskaber fra barndommen Det er ikke i orden at hævde sig selv
Kvaliteter Tålmodig - støttende - besindig - tilgivende - ukritisk - fordringsløs - mæglende - trøstende - uselvisk - eftertænksom - venlig - naturlig - stabil - afslappet - trofast - optimistisk - vågen - afklaret - dybt nærværende - enggeret - uafhængig - forbundet - kraftfuld - ukuelig - levende - healende
Mantra'er
 • Husk, at for hvert minut du er vred, mister du 60 sekunders lykke.
 • Jeg engagerer mig aktivt i verden - mit nærvær har betydning
 • Jeg favner aktivt alt, hvad liver bringer
 • Jeg er stærk, handlekraftig og viser hvem jeg er
Kendetegn Ser sammenhænge og helheder. Mægler mellem parter for at skabe god stemning og harmoni. Undertoner egne holdninger for fredens skyld.
 • Vil gerne lytte til andre
 • Oftest ved 9’ere, hvad de ikke vil frem for hvad de vil og de har en tendens til at give udtryk for det de ikke vil – i stedet for det de vil
 • Samler energi i eget selskab
 • De er dårlige til at sige fra
 • Mæglere
 • Evner at se i helheder
 • Det er vigtigt, at alle er med
 • De går normalt ikke med sladder, de beholder det de hører hos dem selv og kommenterer ikke nødvendigvis på det
 • Accepterende
 • De overvejer hele tiden på ”den ene side” / ”den anden side”
 • Rummelige
Overbevisninger
 • Det er bedst, når mennesker lever i harmoni
 • Du får ret og jeg får fred
 • Jeg kan godt lide, at ting er på samme måde igen og igen
Kropssprog verbal/nonverbal
 • Vil helst tale om / med andre end sig selv
 • Deres kropssprog er mageligt, sorgløst, afslappet, tilbagelænet. De har meget få bevægelse
 • Ansigtet er mere udtryksfuldt end kroppen, meget smilende
 • De hygger sig ofte uden at sige noget
 • Deres talestrøm kan være en udfordring for andre, da den er meget detaljeret
 • Intonationen er monoton
 • De er gode til at skabe stemninger, er venlige og vellidte
 • Har svært ved at træffe beslutninger
 • Som en stille protest, kan de blive stædige – det opdages ikke altid af andre
 • Trækker sig og bliver endnu mere tavse ved konflikter/uro
 • De kan virke indadvendte og stille sammen med nye mennesker
 • Rolig facon
 • Lange forklaringer (uden rød tråd) kan gøre at nogle opfatter dem som upålidelige / u-påregnelige
Påklædning Oftest en behagelig påklædning og neutralt
Penge Fred og ro – at kunne købe sig til ting, betyder ingen krav og hygge, hvor vi kan være sammen om oplevelser
Humor Stille og rolig – udstiller ikke andre
Hotte ord Harmoni, ro, sammenhæng, hygge, vi skal være her alle sammen, se det store billede, hele mennesker
Not-ord Dum, uenighed, jeg bestemmer, det er jeg vildt uenig i, at tale nedladende om andre som dumme eller idioter
Blinde punkt Deres mange og lange forklaringer uden rød tråd
Forsvarsmekanismer Jeg oplever ofte dissociering i forbindelse med hverdagsproblematikker. Der kan nogle gange gå op til flere dage, før jeg finder ud af, at jeg har "distanceret" mig fra en ubehagelig situation - og kan derefter ærgre mig over, at jeg ikke tog "konflikten" op i selve øjeblikket

Narkotisering oplever jeg på en lidt anden måde end beskrevet her. Når jeg har mødt de konfliktfyldte situationer, har jeg ofte erstattet dem med andre gøremål - for på den måde signalere - "så må de bare selv om det"!

I samarbejde I samarbejdssituationer er de gode til at skabe stemninger og er venlige og vellidte. De har svært ved at træffe beslutninger. Andre oplever, at de er lette at samarbejde med. De kan blive stædige, hvilket andre ikke altid ser. En form for stille protest. Oplever de, at der er dårlig stemning, vil de gøre meget for at ændre det. 9’ere er grundige og har brug for god tid og det er svært for dem at udtrykke deres meninger direkte og uden omsvøb.

Men vær opmærksom på at 9'ere i nogen situationer (måske) har svært ved at mulititaske - først skal der lyttes, så skal der reflekteres og så kan der svares - giv dem tid til det!

Kan du genkende følgende?
 • Du fremstår ofte rolig og afslappet
 • Du har fokus på at gøre dig det behageligt og bekvemt
 • Du har svært ved at melde klart ud, hvis der er noget, du ikke har lyst til
 • Du er ”kompromisets mester”
 • Du kender til at udskyde beslutninger og handlinger: ”Der er jo masser af tid”
 • Ved ting der ikke er vigtige for dig, bøjer du nemt af
 • Du bliver let opslugt af det, du er i kontakt med: Natur, andre mennesker, stemning osv.
 • Du har let ved at støtte og anerkende andre mennesker i det, der er vigtigt for dem
 • Vaner og genkendelige opgaver trives du med, da det gør dig tryg
 • Du kan godt lide at være alene og føler, det giver dig energi.
Bidrager med
 • Er gode til at lytte til andres synspunkter og meninger
 • Sørger for at alle er med
 • Skaber en god stemning
 • Helhedsorienteret
Konfliktpunkter 9’ere føler sig presset, hvis de får ordrer, når andre er grove, eller når de føler sig udnyttet og når der ikke er fred og harmoni. Ofte reagerer de ved intet at gøre eller sige, men forsøger at undgå den ubehagelige situation ved ikke at tage konflikten. Det er svært for andre at se, at de er vrede, fordi de i andres øjne virker passive, neutrale og ligeglade. Det er godt at give 9’eren tid og plads, så de kan få udtrykt deres mening og har tid til at træffe beslutninger.
I konflikt Det er vigtigt for 9’ere at undgå konflikter og de kan se en sag fra flere sider. De ønsker at skabe harmoni og kan derved let glemme deres egne behov. De er gode mæglere. De kan have problemer med at afslutte projekter, da de let kan blive afledt undervejs af andre vigtige ting. De opleves oftest som indadvendte og stille sammen med nye mennesker
Basistriade 8-9-1 Det Kropslige Center

Bor i ”Kropsland”

 • Det handler om nutid, for kroppen kan kun mærke her og nu, hvorimod tanker og følelser kan bevæge sig mellem fortid og fremtid
 • Har et tema omkring vrede
 • Ønsker selvbestemmelse
 • Har oftest styr på selvværdet men kan mangle selvtilliden
 • Deres vrede og raseri handler om uretfærdighed de er optaget af ydre grænser
 • Forvirret krop
 • Har glemt at lytte til deres impulser fra kroppen og det bliver derfor en form for passiv/aggressiv stædighed
 • Vil gerne overhøre signalerne fra kroppen, da de er usikre på, hvad de betyder
 • Det bliver derfor ofte svært for dem at udtrykke deres mening og holdning samt vide, hvad de selv har lyst til – det er lettere for dem at vide, hvad de ikke vil
 • Kan på andre virke ligegyldige og passive
Sociale triade
Harmonisk triade
9'er med 1'er vinge Ressourcefuld: Den stædige og retfærdige diplomat/mægler – gjort på den forstående, retningsgivende måde, så andre er med dem hele vejen. De bliver mere punktlige og bedømmende

Mindre ressourcefuld: Konfliktsky, forurettede og beskylder andre for det der er sket. Opleves hjælpeløse, bliver indadvendte og går ind i deres osteklokke

9'er med 8'er vinge Ressourcefuld: Får tingene igennem på en god måde, er mere proaktive og tør tage kontrollen og gør det. Er gode til at sikre et godt samarbejde, gode til at være en del af det at have vundet og deler æren med de andre. Her får de mere personlig styrke.

Mindre ressourcefuld: Bliver mistænksomme på ven/fjende. Kan blive meget strategiske i forhold til det de bærer nag over, men de gemmer det bag det ”pæne” ydre.

Med 3'er ben
Med 6'er ben
Mulige kendte 9'ere Willy Søvndal, Dr. Hansen, Ingeborg, Barak Obama, Morgan Freeman, Sandra Bullocktilbage til Enneagramtyper